Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα B2B παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και κατεβάστε το εκτελέσιμο αρχείο.

https://zerogfiles.b-cdn.net/regakos/RegakosEpcSetup_200213.exe

Για κωδικό ενεργοποίησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του καταστήματος μας.